Adatvédelem

Cégünk a legszigorúbb adatvédelmi elveket vallja, harmadik személy részére a nyilvánosságra nem szánt adatokat nem adja át. Minden regisztrációt, céghez fûzõdõ adatot külön azonosítóval lát el. Adataihoz a cégünkön belül is külön engedélyeztetési folyamaton keresztül férhetnek hozzá munkavállalóink, egyszerre csak egy munkavállaló (ügyfélkapcsolati munkatárs/ telesales) tekinthet bele adataiba.

(Részletes adatvédelmi tájékoztatónk hamarosan fel lesz töltve.)

A Céginformációs szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok a következõk:

Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2000. évi C. törvény a számvitelrõl
1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat mûködésérõl, valamint a céginformáció költségtérítésérõl
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a jogszabály egyes rendelkezései vonatkozásában helyesbítés történt, a helyesbített rendelkezések a Magyar Közlöny 81. számában, a 6025 oldalon olvashatóak!

25/2006. (V.18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban és más cégügyekben
24/2006. (V.18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl
22/2006. (V.18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl